یادی از گذشته

برم شادی:
یکی از رسوم محلی دهکا (روستایی در آستانه 
اشرفیه گیلان)  

برم  شادی است. بدین گونه که شاخه ی بزرگی از درخت نارنج 

 یا  اناررا بر می داشتند و با پارچه های رنگی و انواع میوه آن 

 شاخه را  تزئین می کردند و برای کسانی که عروس اولین پسر 

 خانواده بود می بردندو به همراه این برم به عنوان کمک حال 

 مقداری برنج،روغن ، مغز گردو ،مرغ  یا اردک و مقداری میوه به 

 عنوان پیش  کش به خانواده داماد تقدیم می کردند . 

درروز عروسی رسم بر این بود که از پشت شاخه ی برم شادی 

 یک  عدد مرغ پخته و کباب شده را به آسمان پرت می کردند 

 وجوانان مجرد با تلاش و رقابت آن مرغ را در آسمان می ربودند

 و بدین اعتقاد بودند کسی که آن را برباید بختش باز می شود و

 به زودی ازدواج می کند.

کشاورزی: در گذشته به هنگام آغاز کار کشت ،  مقداری شلتوک

 برنج را برای گنجشک یا مرغ های خانگی  می پاشیدند  تا خیر

 و برکت زیاد تر شود و در پایان برداشت برنج نیز یک مشت

 شلتوک را کارگری که درو  را تمام می کرد به خانه می آورد و

 به بزرگ خاندان تقدیم می کرد و مبلغی پول به عنوان مژدگانی

 دریافت  می کرد .   

 مشت آخر شلتوک یاورزا مشت(ورزا به گاو نر می گویند) را

 برای گاو نر می گذاشتند و مازاد آن را در بلند ترین نقطه ی انبار 

 (کندوج)  آویزان می کردند تا برکت آن سال محصول زیاد شود. 

رسم محرم:در دهه اول محرم مردم غروب برای نامز مغرب و 

 مراسم عزاداری به مسجد می روند و خانواده ها در خانه پس

 از پخت غذا آن را در مجمع های مسی و امروزه ملامین

 گذاشته و به مسجد می آورندکه بعد از اتمام مراسم عزاداری

 مردم از هر قشری فقیر و غنی در کنار هم نشسته  مشغول

 صرف شام می شوند.

/ 0 نظر / 54 بازدید