تاریخ وجغرافیا

مطالب پژوهشی علوم اجتماعی

سؤال های امتحان هماهنگ درس تعلیمات اجتماعی پایه سوم راهنمایی تحصیلی سال1390

سؤال های امتحان هماهنگ درس تعلیمات اجتماعی پایه سوم راهنمایی تحصیلی نوبت خرداد وشهریور1390 استان گیلان 1)صحیح یا غلط بودن جمله ... ادامه مطلب
/ 1 نظر / 74 بازدید

سوالات امتحان هماهنگ درس جغرافیا پایه سوم راهنمایی سال 1389استان گیلان

  سوالات امتحان هماهنگ درس جغرافیا پایه سوم راهنمایی سال 1389استان گیلان (نوبت خرداد،شهریور ودی ماه) 1)صحیح یا غلط بودن جمله های ... ادامه مطلب
/ 27 نظر / 70 بازدید

سوال های امتحان هماهنگ درس جغرافیا سوم راهنمایی استان گیلان خرداد وشهریور1388

سوال های امتحان هماهنگ درس جغرافیا سوم راهنمایی استان گیلان خرداد وشهریور1388 •001)کره ی جغرافیایی مدل کوچک شده ی کره ... ادامه مطلب
/ 6 نظر / 70 بازدید
اسفند 93
3 پست
بهمن 93
6 پست
دی 93
3 پست
آذر 93
1 پست
آبان 93
1 پست
بهمن 92
1 پست
دی 92
2 پست
آذر 92
1 پست
آبان 92
2 پست
اسفند 91
2 پست
خرداد 91
2 پست
اسفند 90
1 پست
آذر 89
1 پست
خرداد 89
1 پست
آذر 88
1 پست
آبان 88
3 پست
مهر 88
2 پست
شهریور 88
3 پست