پست های ارسال شده در دی سال 1392

سوالات کشوری جامعه شناسی 2 سوم دبیرستان همراه با پاسخ سال تحصیلی 92-91

درس اول۱) معیار شناسایی پدیده های جهان اجتماعی چیست؟     سوال خردادپاسخ:ارتباط داشتن با زندگی اجتماعی انسان ها ص۴ ۲)کدامیک از پدیده ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 404 بازدید

سؤالات مطالعات اجتماعی متوسطه اول قسمت سوم فصل ششم

 ۱) بهمنطقهٔبزرگیکهدرآنمجموعهایازگیاهانوجانورانخاصزندگی می کنند،............میگویند.پاسخ: زیستگاه (زیست بوم) ۲) مهم ترین عامل وجود زیست بوم های مختلف چیست؟پاسخ: وجود آب و ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 65 بازدید