تصاویر عزاداری روز عاشورا در روستای دستک (قسمت دوم)

گروهی از عزاداران و کفن پوشان سینه زن روستای دستک

تعزیه خوانان وکجاوه ها وهودج ها در مسیر راه و درحسینیه آقاسید رضا روستای دستک

 

/ 2 نظر / 73 بازدید
حسین

این مردمان چرافقط عزادارند؟

حسین

این مردمان فقط عزاداری دارند؟