سؤالات درس مطالعات اجتماعی پایه هشتم دورة اوّل متوسطه فصل دهم(قسمت ششم)

 ۱)  چهارتنگه مهم را در جنوب غربی آسیا نام ببرید. 
      
 پاسخ: بسفر ، داردانل ، باب المندب و هرمز  ص ۱۲۲
 
۲ )  منطقهٔ جنوب غربی آسیا به کدام قاره ها متصل است؟       
    
پاسخ: اروپا و افریقا ص ۱۲۲                        
  
۳)  دریاها و اقیانوس مهم در جنوب غربی آسیارا نام ببرید.   
     پاسخ: دریاهای مدیترانه ، سرخ ، عمان، خلیج عدن ، خلیج فارس دریای خزر و اقیانوس هند ص۱۲۲  
۴
) دو کشور وسیع منطقهٔ جنوب غربی آسیا کدامند؟ 
       
پاسخ: عربستان و ایران    ص۱۲۲    
 
۵ ) نام دو سرزمین پست و جلگه ای در جنوب غربی آسیا بنویسید.       
 
پاسخ : بین النهرین در غرب ایران و سنددر شرق ایران ص ۱۲۳    
 
۶ )  جلگه بین النهرین و سند از آبرفت کدام رود ها به وجود آمده است؟     
   
پاسخ: جلگه بین النهرین از آبرفت رود های دجله وفرات در غرب ایران  جلگه سند ازآبرفت رود سند در شرق ایران ص۱۲۳ 
 
۷  ) در منطقه جنوب غربی آسیا آب و هواهای گوناگونی به وجود آمده است. ص غ   
    
پاسخ: صحیح ص۱۲۳   
 
۸ ) نواحی مرتفع و کوهستانی منطقه جنوب غربی آسیا چه ویژگی هایی دارد؟
پاسخ: نواحی مرتفع و کوهستانی منطقه، در زمستان آب و هوای سرد و در تابستان آب و هوای معتدل دارد. بارش برف و باران فراوان موجب پدید آمدن پوشش گیاهی فراوان در دامنهٔ کوه ها شده است.
ص۱۲۴  
 
۹)  یکی ازمسائل مهم منطقه جنوب غربی آسیا که گاهی باعث اختلافات و نزا ع هایی بین کشورها شده است چیست؟               
 
پاسخ: کمبود آب شیرین ص۱۲۴   
 
۱۰) برای هر یک از انواع آب و هوا، شهر یا منطقه ای در آسیای جنوب غربی پیدا کنید و بنویسید:
الف)آب و هوای گرم و خشک        ب) آب و هوای گرم و شرجی
ج) آب و هوای مدیترانه ای       د) آب و هوای سرد کوهستانی       
   
پاسخ: الف)(بیابان هایی مانند لوت)          ب) (سواحل دریای عمان) 
ج) (سواحل دریای مدیترانه)      د)(نواحی مرتفع مانند کوه های البرز)  ص ۱۲۴ 
  
۱۱) منطقهٔ جنوب غربی آسیا یکی از نخستین کانون های تمدنی جهان است.
پاسخ: صحیح
ص۱۲۵  
 
۱۲)  سه مورد از پرجمعیت ترین کشورهای منطقه را نام ببرید.   
  
پاسخ: پاکستان ، ایران و ترکیه    ص۱۲۵        
 
۱۳) دو راه مهم درآمد عربستان کدامند؟
پاسخ: الف)صادرات نفت ب)همه ساله درآمد زیادی را از طریق مراسم حج و سفر
میلیو ن ها زائر به این کشورنصیب خود می کند
ص۱۲۶                                                     
 ۱۴
) کدام کشورها در جنوب غربی آسیا توانستنداز طریق رونق گردشگری یا تجارت و بازرگانی، اقتصاد خود را متحول کنند؟
پاسخ: ترکیه ، امارات متحده عربی ص۱۲۶  
  
۱۵) چرا کشور هایی مانند عراق و افغانستان نتوانستند از نظر اقتصادی پیشرفت کنند؟
پاسخ: به دلیل جنگ،اشغال نظامی توسط آمریکا و نبودن امنیت         ص۱۲۶
فصل دهم- درس بیستم                                                            
 
۱)  کدام عوامل مردم منطقهٔ آسیای جنوب غربی را به هم نزدیک تر می کند؟ 
شکل دیگر این سؤال:  چرا منطقه جنوب غربی آسیا  استراتژیک(راهبردی) است؟
پاسخ: الف) این منطقه در کانون اتصال سه قاره آسیا، اروپا و افریقا قرار دارد.
ب) از طریق آبراهه های مهم، دریاهای منطقه به یکدیگر می پیوندند و به آب های آزاد اقیانوس ها راه
می یابند.
ج) این منطقه، انبار مهم منابع انرژی در جهان است.
د) این منطقه، کانون جهان اسلام است.  ص۱۲۷                                                               
   
۲)آبراهه های (تنگه)مهم در جنوب غربی آسیا کدامند؟
پاسخ: تنگه های هرمز، بُسفر، داردانل وباب المندب ص۱۲۷                                                       
 
۳) کشورهای عمدهٔ صادرکنندهٔ نفت در جنوب غربی آسیا کدامند؟
پاسخ: عربستان، ایران، عراق، کویت و امارات متحده عربی    ص۱۲۷                                        
 
۴)مقدس ترین شهرهای مسلمانان کدامند؟
پاسخ: مکه ومدینه ص۱۲۸                                                                           
 
۵)یک پیمان اقتصادی مهم در جنوب غربی آسیا نام ببرید؟
پاسخ: پیمان سازمان همکاری اقتصادی (ِاکو) ص۱۲۸                                                            
  
۶) چرا جنوب غربی آسیا منطقه ای پرتنش است؟
پاسخ: الف) بخش عمده ای از منابع انرژی مورد نیاز کشورهای صنعتی و را ه های مهم حمل و نقل دریایی در این منطقه واقع است. به همین دلیل این منطقه مورد توجه قدرت های بزرگ جهانی است.
ب) متأسفانه حکومت بعضی کشورهای منطقه به قدرت های بزرگ وابسته اند و از نظر سیاسی از آنها پیروی می کنند.
ج) رژیم اشغالگر قدس (اسرائیل)با حمایت آمریکا و انگلیس علاوه بر سرکوب مردم مظلوم فلسطین، به توطئه و دشمنی با مسلمانان کشورهای منطقه  می پردازد.
د) آمریکا، انگلستان و برخی کشورهای قدرتمند دیگر برای حفظ منافع خود در منطقه، در کشورهای وابسته، پایگاه های نظامی ایجاد نموده و در این پایگاه ها، تسلیحات نظامی مختلف انبار و نیروهای نظامی، مستقر کرده اند. ص۱۲۸   
 
۷) ایران در جنوب غربی آسیا چه جایگاهی دارد؟(جایگاه ایران در جنوب آسیا چگونه است؟)
پاسخ: الف) انقلاب اسلامی ایران الگویی برای مردم کشورهای دیگراست تا علیه ظلم واستبداد داخلی و قدرت های بزرگ خارجی به پا خیزند و چهره ای متعالی از اسلام به جهانیان عرضه کنند.
ب) کشورایران اگر چه از اقوام مختلف تشکیل شده است، اما این اقوام همواره با یکدیگر وحدت و همبستگی داشته واز کشور دفاع کرد ه اند.
ج) کشورایران از نظر وسعت دومین کشور وسیع و از نظر جمعیت نیز دومین کشور پرجمعیت آسیای جنوب غربی است.
د) کشور ایران دارای منابع مهم انرژی است و از نظر داشتن منابع نفت، مقام چهارم و منابع گاز، مقام اول را در منطقه دارد.
هـ )ایران پس از پیروزی انقلاب اسلامی پیشرفت های زیادی در علم و فناوری داشته است.
 و)کشور ایران به دلیل داشتن سواحل طولانی و موقعیت بندرگاهی و دسترسی به آب های آزاد جایگاه ممتازی در منطقه دارد.   ص۱۲۹               
  
۸) مهم ترین جزایر ایران در خلیج فارس کدامند؟                                                                  
پاسخ: آنها می توان به خارک، کیش، قشم، لارک، لاوان، تنب بزرگ، تنب کوچک،
ابوموسی و… ص۱۳۰      
 
۹) جزایر ایران در خلیج فارس از چه نظر  اهمیت دارند؟      
پاسخ: این جزیره ها از نظر استخراج نفت، بازرگانی تجارت و نظامی اهمیت دارند.  ص۱۳۰                
۱۰)کدام شهر در جنوب غربی آسیا برای پیروان ادیان توحیدی مقدس است ؟چرا؟                 
پاسخ:بیت المقدس ،زیرا خاستگاه پیامبران بزرگ بوده است. ص۱۳۲                                 
  
۱۱)سه مسجد مهم نزد مسلمانان کدامند؟       
پاسخ: مسجد الحرام درمکه ، مسجد النبی در مدینه ومسجد الاقصی در بیت المقدس ص۱۳۲
۱۲) مقیاس نقشه نشان می دهد که فاصله های روی نقشه، بر روی زمین و درعالم واقعیت چقدر است. ص غ
پاسخ: صحیح ص۱۳۳                             
۱۳)انواع مقیاس نقشه را نام ببرید؟     
پاسخ:خطی (ترسیمی) ،   کسری (عددی) ص۱۳۳
۱۴) اگر از روستای« الف» تا « ب» را روی نقشه اندازه بگیریم و۳سانتی متر باشد، فاصله واقعی این دو مکان را با استفاده از مقیاس عددی ۱:۵۰۰۰۰
به دست آورید؟                                               
         پاسخ:     سانتی متر روی زمین                سانتی متر روی نقشه
                      ۵۰۰۰۰                                          ۱    
                         x                                                                              
                                                                           ۳                                 

           سانتی متر روی زمین  ۱۵۰۰۰۰=۵۰۰۰۰  ×۳                      
                     متر روی زمین ۱۵۰۰=۱۰۰÷۱۵۰۰۰۰
             کیلومتر روی زمین ۵/۱=۱۰۰۰÷۱۵۰۰     ص۱۳۳

۱۵) برای به دست آوردن مقیاس نقشه  از چه فرمولی استفاده می کنیم؟ 

پاسخ:                فاصله  دو نقطه روی نقشه   =مقیاس
       
            فاصله همان دو نقطه روی زمین 

ص۱۳۳

/ 2 نظر / 2602 بازدید
آموزش کسب درآمد

سلام دوست عزیز.... وب بسیار خوبی داری... جهت افزایش بازدید سایتت با ما تبادل لینک کنید

بازي تراوين

با سلام وبلاگ خوبي داري عزيز اگه خواستي بازي انلاين بکني يکسري به سايت ما بزن بازي انلاين تراوين با عضويت رايگان و جوايز هفتگي و سرورهاي قدرتمند www.vikings.ir