فصل ششم


 ۱) به منطقهٔ بزرگی که در آن مجموع های از گیاهان و جانوران خاص زندگی می کنند، ............ می گویند.
پاسخ: زیستگاه (زیست بوم)
۲) مهم ترین عامل وجود زیست بوم های مختلف چیست؟

پاسخ: وجود آب و هوای گوناگون
۳) مهم ترین عناصر آب و هواکدامند؟
پاسخ: دما و بارش است
.
۴) چهار ناحیهٔ آب و هوایی ایران کدامند؟

پاسخ: ۱ - ناحیۀ معتدل و مرطوب خزری  
۲-ناحیۀ معتدل و نیمه خشک
کوهستانی  ۳ -ناحیۀ گرم و خشک داخلی
  
۴- ناحیۀ گرم و شرجی سواحل جنوب
  
۵) مرطوب ترین ناحیهٔ آب و هوایی ایران ناحیۀ معتدل و مرطوب خزری است.   ص-غ   کامل کردنی و پاسخ کوتاه
پاسخ:صحیح
۶) چرا ناحیهٔ ساحلی جنوب ایران، جزء نواحی خشک
است؟
پاسخ:
زیرا میزان بارندگی در این ناحیه بسیار کم است.
۷) به دلیل وجود دریا و تبخیرآب های سواحل جنوب ایران آن نم هوا زیاد است، حالت شرجی به وجود می آید.
ص غ   کامل کردنی
پاسخ:صحیح
۸) علت بارندگی زیاد درناحیه ناحیۀ معتدل و مرطوب
خزری چیست؟
پاسخ:تبخیر آب های دریای خزر ووزش بادهای باران آور و وجود کوه های البرز که مانند دیواری بلند مانع عبور بادهای باران آور می شود. 
۹) جدول زیر را کامل کنید.

         ناحیه آب وهوایی

          ویژگی ها

۱)

تابستان های گرم و خشک دارد.

۲) معتدل خزری

 

۳)

تابستان های بسیار گرم و زمستان های ملایم

۴) معتدل و نیمه خشک کوهستانی

 

پاسخ:۱) ناحیۀ گرم و خشک داخلی  ۲) تابستان ها و زمستان ها ی معتدل     ۳) ناحیۀ گرم و شرجی سواحل جنوب  
 
۴)زمستان های سرد و تابستان های
معتدل
۱۰) ناحیه ناحیۀ گرم و خشک داخلی از نظر پوشش گیاهی فقیر است و تنها گیاهان خشکی پسند
مانند درختان تاغ وگزوبوته های خاردار در آنجا قادر به رشد و نمو هستند.  ص-غ  وکامل کردنی وپاسخ کوتاه
پاسخ:صحیح
فصل ششم درس دوازدهم
۱۱)مهم ترین عاملی که موجب تخریب یا نابودی بعضی از گونه های گیاهی و جانوری شده است چیست؟
پاسخ: فعّالیّت های نادرست انسا ن ها
۱۲) انسان ها چگونه
بعضی از گونه های گیاهی و جانوری تخریب یا نابود می کند؟
پاسخ:۱- کشیدن راه و ساختن خانه ها یا شهرها، بدون تفکر و
برنامه ریزی
۲- قطع درختان برای تأمین سوخت و زغال
۳- شکار
بیش از حد و صید بی رویه نیز باعث کاهش بعضی گونه های جانوری شده است.
۴- تولید زباله
 ۵- هرچه
جمعیت بیشتر می شود، فعّالیّت های کارخانه ای و حمل ونقل وتولید مواد سمی هم بیشترمی شود.

۱۳) مهم ترین دلایل حفاظت از زیستگاه ها کدامند؟ نام ببرید.
پاسخ: ۱-سپاسگزاری از نعم تهای خداوند۲- لذت بردن از زیبای یها و تفکر در آفرینش۳- حق
حیات۴- وابستگی موجودات زنده به یکدیگر ۵-فواید گیاهان و جانوران
۱۴) نام دو گیاه دارویی را بنویسید.
پاسخ:آویشن و گل گاوزبان
۱۵) مهم ترین وظیفهٔ سازمان حفاظت از محیط زیست چیست؟
پاسخ:مراقبت از زیستگاه های طبیعی کشور و جلوگیری ازتخریب و آلودگی آنها است.
۱۶)یکی از مشاغل مهم در سازمان حفاظت از محیط زیست
«محیط بانی
»است.
  ص غ   و کامل کردنی
پاسخ:صحیح
۱۷) وظیفه محیط بان ها چیست؟
پاسخ:محیط بان ها مسئول اجرای قوانین و مقررات محیط زیست در یک منطقه هستند.

۱۸) ما برای حفاظت از محیط زیست چه کارهایی می توانیم انجام دهیم؟ سه مورد.
پاسخ: ۱-هرگز گل ها را نچینید. گل های وحشی را در مسیر راه ها و جاده ها لگدمال نکنید.
۲
- در صورتی که می توانید، در محل زندگی خودتان درخت و گل بکارید تا زیستگاه طبیعی کوچکی برای حیوانات درست کنید.
۳
-پرنده ها در زمستان که آ ب های مناطق سرد یخ  می زنند، مأیوسانه به دنبال آب می گردند می توان با گذاشتن یک ظرف آب در حیاط خانه به صدهاپرنده کمک کرد. در هنگام ریزش برف، باید برای حیوانات غذا ریخت تا از مرگ آن ها جلوگیری شود.
۴-ته ماندهٔ سفره را با حفظ نظافت در گوشه ای از بالکن یا باغچه بریزیم تا به تغذیهٔ پرندگان کمک کنیم.
۵
- استفاده از کاغذ مساوی است با بریدن درختان جنگلی! در مصرف کاغذ و دستمال کاغذی بسیار دقت کنید. کاغذها و روزنامه های باطله راجدا کنیم تا بازیافت شوند.
۶
- تصمیم بگیریم حیوانات خشک شده یا وسایل تزئینی که از اعضای بدن حیوانات درست شده (مثل عاج فیل) نخریم.
۷
-اگر به منطقهٔ جنگلی  می رویم، تا حد ممکن(امکان) آتش روشن نکنیم و اگر این کار را کردیم در هنگام ترک محل آن را کاملا خاموش کنیم.
۸
- اگر آلودگی مهمی در محل زندگی شما رخ داد با مسئولان سازمان حفاظت محیط زیست یاشهرداری منطقه تماس بگیرید و به آنها اطلاع دهید.
۱۹) سازمان حفاظت محیط زیست، برخی از مناطق کشور را که در آنجا حفظ و تکثیر نسل جانوران یا گیاهان اهمیت خاصی دارد،به عنوان منطقۀ حفاظت شده اعلام می کند. ص غ     کامل کردنی
پاسخ:صحیح

۲۰) نام سه منطقه حفاظت  ایران را بنویسید.
پاسخ: منطقة جنگل های حَرا در آب های خلیج فارس و دشت ارژن در فارس و اُشترانکوه در لرستان