قدیمی ترین مرکز تمدن ایران که ما از آن ها اطلاع داریم باختر یا بلخ کنونی بوده که در جنوب آمو دریا یا جیحون واقع است . آداب و رسوم باختری ها و سُغدی ها و سفیدی ها فرق فاحشی با امپراطوری هخامنشی غرب داشت .


ادامه مطلب ...